Reference

Izrada promotivnih prezentacionih B2B kutija za predstavljanje novih robnih marki cigareta (Ronhill, Walter Wolf, MC, York).
Štampa više vrsta pratećeg propagandnog materijala (katalozi, brošure, vobleri, nalepnice, deklaracije).
Štampa vizuala za grafičku komunikaciju na back lite materijalima (prosvetljene grafike).
Štampa kataloga za više brendova - kozmetika.
Štampa raznog reklamnog materijala (flajeri, lifleti, hengeri, posteri, brošure).
Dizajn, štampa i dorada širokog asortimana nalepnica.
Izrada knjige standarda za Obrasce tipa A – kompletna standardizacija sa proizvodnjom uzoraka.
Štampa i dorada obrazaca koji se koriste u osiguranju.
Štampa propagandnog materijala (flajeri, lifleti, reklamni blokovi, posteri, fascikle).
Usluga štampe celokupnog propagandnog materijala (flajeri, lifleti, posteri, brošure) u okviru akcija Opštine Vračar.
Realizacija štampe po knjizi standarda reklamno - prezentacionog materijala
(reklamne kese, fascikle, blokovi, pozivnice, stikeri, diplome, zahvalnice).
Štampa velikih formata (indoor i outdoor grafičke komunikacije na različitim materijalima).